Odkedy sa objavili automatické prevodovky, radiace páky začali mať do značnej miery podobný dizajn a schémy radenia boli celkom jednoduché: radenie nadol k Drive a nahor k Park. V súčasnosti je možné aj na tomto poli vidieť niektoré zmeny napr.selektory. Odkedy sú selektory v mnohých vozidlách na alternatívne palivá typu drive-by-wire – kde nie je fyzické spojenie medzi radiacou pákou a prevodovkou – výrobcovia automobilov sú schopný ponúknuť viac kreativity s ich umiestnením, dizajnom a schémou radenia. Pozrime sa spoločne na niektoré riešenia radiacej páky v elektromobiloch a hybridoch.

Toyota Prius má radiacu páku umiestnenú na stredovom tunely vedľa sedadla s využitím dizajnu podobnému joysticku. Z neutrálnej polohy ( N ) môžete zaradiť dopredu spiatočku ( R ) alebo dozadu jazdu dopredu ( D ). Len čo si vyberiete mód ( R,D ) páka sa vráti do neutrálnej polohy ( N ). Okrem toho si môžete zvoliť polohu brzdenie motorom ( B ), čo pôsobí ako podradenie. Ďalej sú pred radiacou pákou umiestnené ešte dodatočné tlačítka: naľavo EV, Eco a Power. Napravo je tlačítko P ( parkovanie ).

Mitsubishi i-MiEV má klasickú radiacu páku umiestnenú na stredovej konzole. Schéma radenia je klasická, nakoľko sa vozidlo ponúka aj so spaľovacím motorom. Prevodovka má normálne nastavenie PRND, ku ktorým je dole pridaný mód Eco a B. Eco mód poskytuje brzdenie motorom, zatiaľ čo B mód poskytuje ešte väčšie brzdenie motorom ako iné hybridy a elektromobily v rovnakej kategórii.

Nissan Leaf má radiacu páku umiestnenú na stredovej konzole a podobá sa na klasickú počítačovú myš. Pracuje ako „obria“ otočná guľa, pomocou ktorej si môžete zvoliť dopredu spiatočku ( R ) a dozadu priamu jazdu ( D ). Po zaradení sa páka vráti do neutrálnej polohy. Ak máte zaradené D a zatlačíte opäť D uvedie sa do funkcie mód B – brzdenie motorom. Pri zaparkovaní sa preradením na mód P uvedie do činnosti elektronická brzda.

Radiaca páka, rovnaká akú poznáme pri automatických prevodovkách, vozidla Chevrolet Volt prešla výraznou zmenou ( vľavo nové a vpravo staré prevedenie ). Je umiestnená vo vybraní na stredovom panely a ťahaním dozadu zaradíme spiatočku R, neutrál N, jazdu dopredu D a L. Okrem toho je nad modrým tlačítkom Power vľavo od páky tlačítko Drive, pomocou ktorého si opätovným stlačením môžem navoliť režimy jazdy Normal, Sport alebo “Mountain Mode” ( jazda v kopcoch ). Preradením do polohy L a uvoľnením „akceleračného“ pedálu vozidlo podstatne spomalí a prejde do režimu rekuperácie.

Aj pri vozidle Fisker Karma prešla radiaca páka inováciou, z klasickej páky automatickej prevodovky vľavo na tlačítkovú vpravo. Je umiestnená na stredovej konzole a pomocou tlačítiek rozmiestnených po akejsi pyramíde je možné zaradiť spiatočku R, jazdu dopredu D, neutrál N alebo parkovanie P.

Tesla roadster má „klasickú“ radiacu páku umiestnenú na tenkej stredovej konzole. Staršie prevedenie malo schému radenia 1 a 2 ale od verzie 1.5 sa radí dozadu Drive, Neutral a dopredu Reverse. Podľa vyjadrenia spoločnosti išlo v jej prípade len o akýsi „kozmetický prvok“.

Mercedes Benz SLS AMG E CELL má na stredovej konzole umiestnené tri tlačítka, pomocou ktorých si môže vodič navoliť parkovanie P, spiatočku R a jazdu dopredu D

Tagged with:
 

Pridaj komentár