Keď spoločnosť Chevrolet prišla na trh s modelom Volt, uvádzalo sa, že dojazd 65 km na energiu zo zásobníka elektrickej energie bola stanovená tak, že väčšina vodičov by zriedka alebo vôbec nevyužila spaľovací motor. Zásobník bol navrhnutý tak, aby zodpovedal výkonu a rozsahu špecifikácie. Samozrejme, že Volt bol navrhnutý aby vodič nemusel priebežne sledovať stav zásobníka.

V takom prípade, ak necháme benzín v nádrži niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov objaví sa nový problém. Jeden z dôvodov je, že neexistuje niečo také ako čistý benzín. Čo sa predáva na čerpacích staniciach je zmesou látok ako napr.uhľovodíkov, oktánov, heptánov a iných prídavných látok, ktoré slúžia okrem iného aj na mazanie ventilov a vstrekovačov paliva. U mnohých z nich dochádza k ich odparovaniu, čo má za následok zníženie výkonnosti paliva a mohlo by to viesť k poškodeniu motora. A preto bolo potrebné tento nový problém vyriešiť.

Technici GM prišli s takým riešením, že Volt má úplne utesnenú a natlakovanú palivovú nádrž. Natlakovanie nádrže pomáha minimalizovať vyparovanie kvapalného paliva a núti ho zotrvať v kvapalnom stave. Pred otvorením uzáveru palivovej nádrže sa táto musí najprv vytlakovať, čo trvá niekoľko sekúnd po stlačení ovládača uzáveru. Riadiaci systém motora tiež sleduje čas medzi prevádzkami spaľovacieho motora a periodicky naznačuje vodičovi aby jazdil dlhšie ako 65 km pred nabíjaním. V prípade, že vodič na to nereaguje, systém nakoniec sám naštartuje spaľovací motor aby spotreboval časť zostarnutého paliva a palivo cirkulovalo motorom. Len čo sa tento „režim údržby“, ako ho nazvali technici GM, dokončí, motor sa sám vypne až do času, kedy nebude opäť potrebný, alebo uplynul požadovaný časový interval. GM zatiaľ neuviedla žiadne podrobnejšie informácie o časovom intervale.

 

Pridaj komentár