Pre prípad, že sa pri prevádzke energia zo zásobníka elektrickej energie elektromobilu vyčerpá, výrobcovia ich vybavujú nabíjacím zariadením. Dnes poznáme niekoľko systémov nabíjania elektromobilov, ktoré sú k dispozícii ich výrobcom.

Vo všeobecnosti systémy nabíjania môžeme rozdeliť na vodivé, nevodivé ( indukčné ) alebo výmenné . Pri vodivom systéme dochádza k prepojeniu výkonového zdroja ( nabíjacej stanice ) s nabíjačkou umiestnenou v elektromobile pomocou prepojovacieho kábla vybaveného nabíjacím konektorom zástrčkového typu a) alebo zasúvacieho typu b) ( indukčný ).

Niektorý výrobcovia elektromobilov ponúkajú kombinovaný vodivý nabíjací systém použiteľný pre sieť 220 V aj 380/400 V. Tento kombinovaný systém je riešený ako vidieť na c), alebo je zástrčka pre 380/400 V sieť umiestnená pod prednou kapotou. Pri využití siete 380/400 V sa čas potrebný na nabitie zásobníka skráti skoro na polovicu.

Takéto riešenie prispieva k rozšíreniu nabíjacích možnosti elektromobilu s ohľadom na využitie užívateľom.

Nevodivý ( indukčný ) systém nabíjania využíva elektromagnetické pole na prenos energie medzi dvomi objektmi. Nabíjacia stanica posiela energiu cez indukčné spojenie k elektrickému zariadeniu t.j. do zásobníka elektrickej energie. Z dôvodu malej vzdialenosti medzi dvojicou cievok ide o bezdrôtový prenos energie na krátku vzdialenosť. Jednou zo spoločností, ktoré vyvíjajú takýto systém je Nissan.

Elektromobil vybavený sekundárnou cievkou napr.nacúva nad primárnu cievku umiestnenú na podlahe a môže sa začať nabíjanie.

Spoločnosť Evatran tiež ponúka nevodivý ( indukčný ) spôsob nabíjania pod názvom Plugless Power.

Systém je zložený z dvoch častí, jedna je umiestnená v elektromobile a druhá časť je zložená z kontrolnej veže a nabíjacieho bloku namontovaného na podlahe napr.garáže. Zariadenie Plugless Power pripojí nabíjačku v elektromobile indukčne k výkonovému zdroju. Jednoducho povedané dve polovičky elektrického transformátora sú oddelené, jedna je inštalovaná vo vozidle a druhá na podlahe garáže alebo parkovacieho miesta. Keď sa nachádzajú vedľa seba začne elektrický prúd prúdiť z elektrickej siete do adaptéra na elektromobile, pričom sa nabíja zásobník elektrickej energie.

Keď sa predok elektromobilu s namontovaným adaptérom zastaví pred kontrolnou vežou na parkovacom mieste, nabíjací blok automaticky vyhľadá a zjednotí svoju polohu s adaptérom.

Pomocou magnetickej indukcie dochádza k premosteniu malej medzery a začne sa nabíjať zásobník elektrickej energie.

Svetelná signalizácia na kontrolnej veži informuje o stave nabitia zásobníka.

Aj keď sa rôzna svetlá výška javí ako problém pre tento systém, spoločnosť uviedla, že systém je vhodný pre 90 99 % elektromobilov, ktoré sa objavia na trhu v nadchádzajúcom roku.

Nabíjací čas zásobníka energie je závislý od výkonu nabíjačky ( napr.pre sieť 230 V má výkon 3 kW ). Väčší elektrický výkon redukuje čas nabíjania. Výkon je limitovaný kapacitou pripojenej elektrickej siete.

Výmenný systém predstavila spoločnosť Better Place prostredníctvom robotizovanej výmenníkovej stanice.

1.Vodič elektromobilu kartou pri vjazde do výmenníkovej stanice aktivuje systém.

2. Robot rýchlo vyberie zásobník elektrickej energie z podlahy elektromobilu a vymení za nabitý

 

 

 

 

3. Celá výmena zásobníkov trvá 1 min. 30 s.

 

Pridaj komentár