Spoločnosti Yamato Transport Co., Ltd. (Yamato Transport) a Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oznámili, že zahájili testovanie prototypu ľahkého úžitkového vozidla na elektrický pohon, ktoré vyrobila a dodala spoločnosť MMC, a ktoré je určené pre donáškové a zásielkové služby.

 

Spoločnosť Yamato Transport pracuje na znížení environmentálnej záťaže vo všetkých oblastiach svojej činnosti t.j. v rámci expresného doručovania pre domácnosti, prostredníctvom série krokov, medzi ktoré patria: obmedzenie veľkosti svojej flotily vozidiel; zavedenie vozidiel s nízkou úrovňou emisií CO2; podpora vodičských návykov šetrných voči životnému prostrediu; znižovanie jazdných vzdialeností a propagácia zmeny v preprave. Flotila spoločnosti Yamato Transport sa skladá zo 45 000 vozidiel, pričom spoločnosť prispieva k vytváraniu spoločnosti produkujúcej nízke množstvá uhlíku vďaka aktívnemu zavádzaniu novej generácie vozidiel šetrných voči životnému prostrediu. (Ku koncu marca 2010, flotilu spoločnosti Yamato Transport tvorilo 11 538 nízko-emisných vozidiel, z ktorých 4 659 využíva hybridné systémy pohonu.)

 

MMC je priekopníkom v oblasti masovej produkcie vozidiel na elektrický pohon. V roku 2009 odštartovala spoločnosť MMC modelom Mitsubishi i-MiEV na japonskom trhu výrobu novej generácie elektrických vozidiel, ktorá bola zameraná na korporátny a vládny sektor vrátane miestnych samospráv. V apríli t. r. zahájila spoločnosť MMC predaj elektromobilu Mitsubishi i-MiEV aj fyzickým osobám a individuálnym zákazníkom. Vozidlo na elektrický pohon je neprekonateľné eko-auto, nakoľko mu jeho nulové emisie CO2 umožnia riešiť také otázky životného prostredia, ako je znečistenie ovzdušia, globálne otepľovanie a posun od klasických pohonných hmôt. MMC sa snaží rozšírením portfólia svojich vozidiel o ľahké úžitkové vozidlo na elektrický pohon, ktorého životný cyklus bude dlhší než pri osobných vozidlách, prispieť k rýchlejšiemu zavedeniu spoločnosti produkujúcej nízke množstvá uhlíku.

 

Spoločnosť Yamato Transport skúmala využitie komerčného využitia vozidiel na elektrický pohon, ktoré majú medzi všetkými vozidlami ďalšej generácie najväčší potenciál k vytvoreniu spoločnosti produkujúcej nízke množstvá uhlíku, a spoločne s MMC, ktorá pracovala na vývoji a výrobe elektrických úžitkových vozidiel, sa dohodli na uskutočnení testovania ľahkého úžitkového vozidla na elektrický pohon pre oblasť zásielkových a doručovacích služieb.

Tagged with:
 

Pridaj komentár