Neskutočné množstvo financií investovaných na vývoj elektromobilov alebo technológií, ktoré s elektromobilmi súvisia, sa priaznivo odzrkadľuje na tempe, akým v súčasnosti vývoj elektromobilov napreduje. Azda najväčší posun vpred zaznamenalo odvetvie, ktoré môžeme označiť za Achillovu pätu súčasne vyrábaných elektromobilov. Tým sú energetické zásobníky, ktoré len zriedka dokážu uschovať množstvo energie postačujúce na prejdenie vzdialenosti väčšej ako 100 kilometrov. Nehovoriac o tom, že súčasné akumulátory patria medzi tie najťažšie súčiastky celej konštrukcie vozidla.Spomínané financie prúdiace na výskum a vývoj akumulátorov majú vyriešiť tento azda najväčší problém elektromobilov. Nehanbím sa napísať, že práve dojazd je najväčšou brzdou v komerčnom úspechu elektrinou poháňaných vozidiel.

O tom, že vývoj akumulátorov naozaj napreduje míľovými krokmi svedčí aj fakt, že za posledné roky sa množstvo energie, ktoré dokážeme v zásobníkoch energie uschovať, zväčšilo až desaťnásobne. O ďalší úspech na tomto poli sa postarali vedci s Wasingtonskej univerzity, ktorí vyvinuli úplne nový druh materiálu. Ten je schopný v sebe uchovať doposiaľ nevídane množstvo elektrickej energie. Základom tohto materiálu bolo spojenie látok xenónu a fluóru, čím vznikol úplné nový materiál XeF2, alebo inak Florid Xenonatý. K spojeniu týchto dvoch prvkov došlo pri vysokotlakovom stláčaní za pomoci diamantovej kovadliny, ktorá dokáže vyvinúť tlak porovnateľný s tým, ktorý je v zemskom jadre.

Takzvaná diamantová kovadlina je zariadenie schopné vyvinúť tlak až milión atmosfér. Tento tlak vznikne medzi dvoma diamantmi na ploche len niekoľko centimetrov. A práve pôsobením tohto ohromného tlaku sa mechanická energia pôsobiaca na tieto dva prvky zmení na chemickú energiu tesných väzieb. Aj napriek tomu, že výskum tohto nového materiálu je len v plienkach, vedci si od XeF2 sľubujú naozaj veľa. Očakávaný je nástup ako novej generácie akumulátorov, tak vysoko účinných vysokoteplotných supervodičov. Niet divu, že tento výskum z časti dotovala aj americká armáda.

 

Pridaj komentár