Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že elektromobily sa stanú hlavným dopravným prostriedkom blízkej budúcnosti. Už dnes sa v tlači objavujú rôzne prognózy o ich počtoch v nasledujúcich rokoch. Skúsme sa však pozrieť na elektromobil z inej strany. Výrobcovia elektromobilov sa v súčasnosti predháňajú nie len v ich uvádzacej cene, parametroch ale tiež v životnosti hlavne zásobníka elektrickej energie. A tu môže nastať jeden vážny problém. Každý z nás vie, čo sa v súčasnosti vo väčšine prípadov deje zo starými akumulátormi. Skončia buď niekde na čiernej skládke, alebo v lepšom prípade pri kontajneri na sídliskách. Čo sa však stane zo zásobníkom elektrickej energie po jeho proklamovanej životnosti ? V tejto oblasti sa už začína črtať na lepšiu budúcnosť. Jeden z vedúcich výrobcov elektromobilov spoločnosť Nissan Motor Co.sa v spolupráci so spoločnosťou Sumitomo Corporation vytvorili spoločný podnik 4R Energy Corp. Spoločnosť bude prevádzať výskum zameraný na využitie zásobníka energie z elektromobilov v jeho tzv.druhom živote. Spoločný podnik odštartoval štúdiou „Reuse, Resell, Refabricate and Recycle „, čo je možné preložiť ako „ opätovné použitie, predávať, re-výroba, recyklovať“. Zo začiatku bude spoločnosť vykonávať ukážkové testy a spracovávať komerčné štúdie. Skôr ako sa dodaný zásobník energie po životnosti rozoberie, podrobí sa podrobnému preskúmaniu jeho stavu. V závislosti od jeho stavu, sa buď predá na ďalšie použitie, opraví alebo bude nasledovať jeho recyklácia.

Komponenty z recyklácie sa vrátia do spoločnosti Nissan, kde budú použité pri výrobe nových zásobníkov, čím má dôjsť k zníženiu výrobných nákladov. Toto by malo prispieť k zníženiu spotrebiteľských cien zásobníkov. Aj keď sú informácie strohé, dá sa predpokladať, že spoločnosť ponúkne svoju technológiu aj iným výrobcom elektromobilov vrátane francúzskeho partnera spoločnosti RENAULT. Ďalší výrobca elektromobilov spoločnosť General Motors v spolupráci so spoločnoťou ABB Group skúmajú tiež spôsoby využitia tzv.druhého života zásobníka energie. Spolupráca sa zameriava na využitie zásobníka v stacionárnych elektrických zariadeniach. Konečným cieľom má byť poskytnutie rentabilného, inovatívneho riešenia. Inžinieri a výskumný pracovníci z oboch spoločností spoločne pracujú spoločne na štúdii: – Uloženie energie z obnoviteľných energetických zdrojov v použitých zásobníkoch – Spoločnosti môžu využiť zásobníky na uloženie energie mimo energetických špičiek a tú potom využiť pri max.prevádzke, čo prispeje k zníženiu nákladov – Uloženú energiu v použitých zásobníkoch využiť pri výpadku energie

 

Pridaj komentár