Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) podpísala zmluvu o spolupráci a porozumení s Clinton Climate Initiative (CCI), ktorá sa týka zviditeľnenia elektrických vozidiel. Tento krok je jasným signálom od MMC, že neupúšťa od snahy stáť na čele výroby elektrických vozidiel aj v budúcnosti. Súčasťou politiky MMC je aj spolupráca s rôznymi partnermi pri vytváraní zdravého životného prostredia s nízkymi emisiami CO2.  

Slávnostné podpísanie bolo aj v programe siete elektromobilov C40, ktoré bolo naplánované na 16. decembra na svetovom summite v Kodani. C40 je skupina miest zaoberajúca sa znižovaním emisii a skleníkových plynov, ktorých realizačným partnerom je CCI. Tieto mesta sa zaviazali znížiť hladinu škodlivých plynov na čo najmenšiu hranicu. Jedným z krokov, ktoré to majú zabezpečiť je aj propagácia elektromobilov a ich samotné používanie v kľúčových oblastiach mestských aktivít. Tak isto uzavreli dohodu, že mestá patriace do C40 budú nápomocné pri vývoji infraštruktúry pre vozidlá na elektrický pohon v súlade s ich parametrami. Záväzok spoločnosti MMC spočíva v progresívnej politike výroby, ktorej cieľom je, aby do roku 2020 tvorili 20% z celkovej produkcie značky vozidla na elektrický alebo hybridný pohon.

Tagged with:
 

Pridaj komentár